2011 - Stiftelsen Kulturmiljövård

736

SDL Sweden AB - CVR API

23 mar 2021 Resultat före skatt. -6 726. -15 682. -4. 0. Skatt på årets resultat. Årets resultat vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

  1. Transportstyrelsen fråga på annans fordon
  2. Pappa ledighet
  3. Formerna

i detta fall ingen intäkt eller tillgång per balansdagen. Bolaget måste redovisa … Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 162x Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 17xx Kortfristiga placeringar: Andelar i koncernföretag: 186x Övriga kortfristiga placeringar: 180x, 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 187x, 188x, 189x Kassa och bank: Kassa och bank: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x Redovisningsmedel: 199x Upparbetad men ej fakturerad intäkt Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgifter löpande. 2018-04-02 Alternativregeln vid löpande räkning är inte tillåten enligt K3-regelverket. Enligt kapitel 23 punkt 17 i BFNAR 2012:1 ska inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs. Börja med att räkna om jämförelseåret i ingångsbalansräkningen. Upparbetade men ej fakturerade intäkter uppgår till: 2021-02-09 Upplupna intäkter är intäkter som är upparbetade, men av någon anledning inte kommer att bli fakturerade förrän det nya året börjat.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt. 18.

Tilläggsupplysningar – Ernst Rosén Årsredovisning 2017

96 212. Som alternativ till huvudregeln får pågående arbeten skattemässigt värderas till lägst 97% Detta gäller inte värdering av pågående arbeten i konsultrörelse.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

Om Magnus59 - Visma Spcs Forum

1. -126.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

85. 496. 473 Skattekostnaden för kvartalet uppgick till –25 fakturerad men ej upparbetad intäkt, upplupna kost-. vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter  efter skatt för 2017 uppgår till -13 969 tkr att jämföras med 1 441 tkr för 2016. Bolaget har aktiverat en skattefordran Upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Elli hemberg

496. 473 Skattekostnaden för kvartalet uppgick till –25 fakturerad men ej upparbetad intäkt, upplupna kost-. vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Upparbetad, ej fakturerad intäkt. 11. 15 837. 4 156 Avsättning uppskjuten skatt. 38.
Avensia aktie

1. -126. Periodens resultat. 277. 0. 277. 807.

9 639.
Hyra sommarhus i skåne


61_hcl_technologies_sweden_ab.pdf - HCL Technologies

Skatt på årets resultat. -10 700. -11 000. Årets överskott. 651 980 Upparbetad men ej fakturerad intäkt.


Swedish radiation safety authority

Finansiell rapport 2009-01-01 - Svevia

Vid uppdrag på löpande räkning uppgår intäkten till arvode för utförda tjänster och använt material som företaget enligt  Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att  Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer. 5. Upparbetade men ej fakturerade intäkter 165.