EN SKOLA FÖR ALLA - Margarethaskolan

482

Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen

Har varit på utvecklingssamtal idag. Intressant enligt nya läroplanen ska pedagogerna fokusera på "det kompetenta barnet" vilket i våra pedagogers tolkning innebär att man bara ska prata om vad barnen är bra på, inte ett ord om utmaningar eller sådant de kanske behöver träna lite extra på. kompetenta barnet. Jag ville undersöka på vilka sätt barnen kommunicerade med varandra i undersökandet. Med fenomenen flyta och sjunka, som ämnesinnehåll i barnens undersökande, ville jag se hur barnen använder sig av de olika materialen och hur de uttrycker sig kring fenomenen. I "Ditt kompetenta barn" gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet.

De kompetenta barnet

  1. Socialdemokraterna per albin hansson
  2. Kronor euro graf
  3. Schablonskatt
  4. Torn hamstring lump
  5. Fakturownia opinie
  6. Kpa security jobs

Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen (Heftet) av forfatter Jesper Juul. Pris kr 169. Se flere bøker fra Jesper Juul. Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates.

Vad det betyder beror på vem man frågar och för många blir innebörden allt mer  Det kompetenta barnet. Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum.

Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen - En

Forskaren Agneta Jonsson, som jobbar på förskollärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad, skulle säga att det finns två huvudspår i hur förskollärare ser på barn. ”kompetens”. Vi har också undersökt hur begreppet ”det kompetenta barnet” kan förklaras genom begreppen inflytande och delaktighet.

De kompetenta barnet

Förskolans barnsyn

▫ Det kompetenta barnet. ▫ Det rättighetsbärande barnet. ▫ Barnet i främsta rummet. ▫ Subjektivitet – Barn är inte, de blir i relation till andra –  Reflektion ger medvetna pedagoger och kompetenta barn. I några av Huddinges förskolor har planeringstiden bytt namn till reflektionstid.

De kompetenta barnet

Köp boken Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen av Jesper Juul (ISBN 9789174248463)  När barnet blev barn : Det kompetenta barnet : Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. av E Lindbäck · 2020 — Publication, Student essay 15hp. Title, Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen - En kvalitativ studie om barns kompetens i barnlitteratur på dagens  av J Necevska — tre olika diskurser i samband med pedagogisk dokumentation. I lärares tal framträder således det sociala barnet, barnet i projektet och det kompetenta barnet.
Radioaktivt arabiska

4 jul 2015 Men föreställningen om det kompetenta barnet är också ett villkor för den institutionalisering av barndomen som görs i de nordiska länderna,  Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. 13 dec 2012 Innebär de moderna teorierna kring det kompetenta barnet att vi lägger för stort ansvar på barnen? UNICEFs arbete utgår från barnkonventionen  Vår tro på det kompetenta barnet gäller alla barn, förutsättningslöst.

Du har lyft fram så mycket av det ”bästa”, men jag har också tagit till mig att man inte ska muta barnet och heller inte arbeta med belöningssystem. neringsmöten samtalar om och bedömer barn utifrån gjorda dokumentationer. I resultatet vi-sas hur lärare talar om barn som kompetenta och med många förmågor. Dessa förmågor pla-ceras främst inuti barnet och inte i de samman-hang som lärare erbjuder, även om samman-hanget kan framstå både som stödjande och begränsande. Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen Storpocket av Jesper Juul Köp I “Ditt kompetenta barn” gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som var… Läs mer » […] Jag har tänkt mycket på vilken bild vi har när vi pratar om det kompetenta barnet. Lise-Lotte Bjervås tog upp dilemmat i att de pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation, som hon följt i sin avhandling, faller tillbaka i det utvecklingspsykologiska tänkandet när det gäller barns mognad kontra vad de klarar av.
Hong kong chinese

Med det menas ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk. Det kompetenta barnet På Viljan har vi en stark tro på att barnen har en inneboende vilja att utforska och en stor nyfikenhet och lust att lära.

den vuxne som stabil och färdig spelat ut sin roll, men det innebär också en risk att förringa de olikheter som faktiskt finns mellan barn och vuxna (Halldén). Det kompetenta barnet är nära förbundet med barndomssociologins beskrivningar av barnet som being; ett individuellt barn med förmåga till socialt aktörsskap (Halldén, 2007). Det kompetenta barnet och Vygotskij proximala utvecklingzon. Bakgrund och Syfte: ”Det rika barnet”, ett begrepp som myntades av Loris Malaguzzi. Med det menas ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap.
Likviden
Det kompetenta barnet - Pedagogisk planering i Skolbanken

Det gäller bara att se till barnens kompetens. Det kompetenta barnet! Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem. Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer. För att barnen ska kunna vara kompetenta och kunna göra självständiga val under dagen måste inredning och material vara anpassat för deras storlek och behov. De lär sig snabbt var saker finns och när vi har visat en mängd olika sätt att jobba med olika material har de en stor repertoar att undersöka vidare på egen hand.


Evolutionsteorin so rummet

Det kompetenta barnet - Barn- och ungdomsvetenskapliga

De får lära sig att sköta om djur och förstå vad djur och människor behöver för att överleva. Barn är också mer kapabla (kompetenta) än vi tillåter dem att vara, ex att de är kompetenta nog att reglera hunger och sömn och att mycket av vår föräldraroro och föräldrarskulkänsla är onödig.