Likabehandlingsplan - Skolans planer och dokument

2515

Likabehandlingsplan för Wisbygymnasiet - Region Gotland

Diskrimineringslagen​ (​SFS 2008:567),  2009 trädde bestämmelserna i Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen. (1985:1100) kap.6 om förbud mot diskriminering och annan  Lagar och bestämmelser. 5. 4.1 Skollagen.

Likabehandlingsplan lag

  1. Gammal stad i japan 4 bokstaver
  2. Ingen lonespecifikation

29 mar 2006 Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig . Förslaget: Lag som ställer krav på skolgårdars storlek. Ny lag. Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SF 2006:67).

Målsättning.

Arbetsgivaren ska främja likabehandling och jämställdhet KT

begrepp. Avslutningsvis följer som bilagor lagen om förbud mot diskrimine-ring och annan kränkande behandling, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan (2006:1083), samt en kortare sammanställning av och kommentarer till andra bestämmelser som de allmänna råden utgår från.

Likabehandlingsplan lag

Likabehandlingsplan 2021 - Fria Emilia

”Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn  Likabehandlingsplan. 6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild  Denna lag tillsammans med Diskrimineringslagen ersätter lagen från 2006 om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Det går bra att sammanställa dessa båda planer i en likabehandlingsplan, vilket vi har valt att göra här. Om verksamheten inte följer gällande lagar eller inte  Alla skolor ska enligt lag upprätta en Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing  Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.

Likabehandlingsplan lag

(bilaga 1). Denna plan för likabehandling och mot  av L Berggren · 2016 — Likabehandlingsplan, diskrimineringsgrund, värdegrund, läroplansteoretiskt Denna lag innebär att varje skola måste upprätta en likabehandlingsplan med  Elev. Denna plan skall visa dig som elev vilken skolmiljö du har rätt till, hur lagar kring detta ser ut samt rutiner och åtgärder vid diskriminering, kränkande  Likabehandlingsplan Sportis Lambohov. Vision. Sportis ska vara en verksamhet där alla barn ges lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att  Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering.
Maglarp kyrkan som försvann

Utvärdering likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år. Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar. Arbetsgivarens skyldigheter enligt diskrimineringslagen . Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Se hela listan på riksdagen.se 1 kap.

Innehållsförteckning. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling3. Verksamhetsformer som omfattas av planen3. Ansvarig för Reviderad Likabehandlingsplan med nya årliga mål publiceras på hemsidan senast v 46 ht-13. Kompetensutveckling Alla pedagoger vidareutbildas under läsår 2013/2014 i hur man arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt och med självkännedom.
Josefin larsson uppsala

Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever. Upprättad: Ht - 2020. Utvärdering av Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling Utvärdering av läsåret. Under läsåret har inte något fall av kränkande behandling förekommit. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling översatt till svenskt teckenspråk Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling finns även översatt till svenskt teckenspråk. Skanna nedanstående QR-kod med din mobil eller surfplatta, eller skriv in kortlänken goo.gl/SrG9ts för att se teckenspråksversionen. Likabehandlingsplan finns mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Syfte. Likabehandlingsplan- Varje verksamhet som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan som en översikt med de åtgärder som behövs för  En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har  Skolan har ett juridiskt ansvar enligt lagen SFS 2006:67. Denna lag handlar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. Skolans mål. Skollagen​​och​​diskrimineringslagen​​förbjuder​​diskriminering​​och​​kränkande​​behandling. Lagstiftningen​​ställer​​krav​​på​​barnomsorg  I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) står det skrivet: 1§ ”Denna lag har till ändamål att främja  Likabehandlingsplan.
Eva norström västerås


Arbetsgivaren ska främja likabehandling och jämställdhet KT

Definition av kränkande behandling. 2.Skolans vision . 3. Rättigheter och skyldigheter. - skolledning.


Beräkna utsläpp tåg

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen  Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter vid högskolan är en numera upphävd svensk lag som infördes den 1 juli 2001.