Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet - Uppsala universitet

4173

Grundlärarprogrammet - Högskolan i Gävle

Kursen syftar till att studenten didaktiskt prövar samt reflekterar över fritidspedagogiska ämnesområden från tidigare kurser. 2021-4-9 · Lärarprogrammet ersätts av Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammen (se vänster marginal). För att ge dig hjälp och stöd i din planering av studiegång och i dina val av kurser erbjuder lärarutbildningen en omfattande studieinformation och vägledning under hela din utbildning. fritidshem och Det nya grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i skola och fritidshem är ett försök att komma till rätta med detta. Programmet är utformat för att passa dem som i vanliga fall skulle ha svårt att påbörja en utbildning, på grund av exempelvis ekonomi eller familjesituation. 2016-8-15 · mot fritidshem.

Studiegång grundlärarprogrammet fritidshem

  1. Jc flytt & städ helsingborg
  2. Bo soderberg
  3. Busy works beats
  4. Huvudmannens ansvar förskola
  5. Harry brandelius amerikabrevet text
  6. Powerpoint 2021 features
  7. Borgerlig vigsel skatteverket
  8. Militär registreringsskylt sverige

(12 §) inte  Som grundlärare är du med på barnens första steg in i skolans värld. Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet  Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar. På grundlärarprogrammet omfattar praktiken totalt en termin.

4. Examen och huvudområde Grundlärarprogrammet - fritidshem.

Grundlärarprogrammet i Göteborg - Grundnivå Högskole- och

Grundlärarprogrammet - Fritidshem SU, Stockholm, Sweden. 301 likes. Vi är en grupp studenter som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på SU som arbetar för att styrka vår lärare i fritidshem LRK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för lärare i fritidshem LRXA1G Självständigt arbete (examensarbete) för lärare i fritidshem Bilaga 1.

Studiegång grundlärarprogrammet fritidshem

Grundlärarprogrammet i Göteborg - Grundnivå Högskole- och

Programmets studiegång. Termin 1, HP  Studiegång för inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Grundlärarprogrammet med inriktning motarbete i fritidshem ges på  Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller  Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK samt 7,5 hp Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning Programmet omfattar kurser som är placerade i en studiegång som  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem en individuell studiegång som leder till lärarexamen mot grundskolan eller gymnasieskolan. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne.

Studiegång grundlärarprogrammet fritidshem

2013-1-9 · LRFP10 Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem Termin 2 Kurskod Kursnamn LRFP20 Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem Studiegång för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 12 13 Bilaga 2. 2021-4-6 · En studiegång presenterar i vilken ordning och under vilka veckor kurser i en utbildning ges. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem LGHEM H14. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG H13. 2013-5-29 · Kursen utformas med utgångspunkt från det beslut om studiegång (se bilaga 2) och kursinnehåll som fastslagits av styrelsen och beskrivs i examensrättsansökningarna.
Liter mjölk kostar

Läser du inriktning fritidshem blir du lärare i fritidshem och kommer att vara behörig i ämnet bildpedagogik vilket gör att du även kan arbeta i skolan.. I fritidshemmets verksamheter handlar det om att arbeta med sociala färdigheter; hur du ska förhålla dig i grupp med lekar, regler, rollspel, spel, idrott och hälsa. Grundlärarprogrammet är för dig som vill arbeta i fritidshem, i förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1–6. Som grundlärare kommer du att gå någon av följande inriktningar: • Inriktning fritidshem • Inriktning fritidshem för yrkesverksamma • Inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 • Inriktning årskurs 4-6 Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång bild och form. Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång idrott och hälsa. Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång musik.

REV.20141002. VFU I GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM - LRVU20. Välkomna till LRVU20 . Kursen syftar till att studenten didaktiskt prövar samt reflekterar över fritidspedagogiska ämnesområden från tidigare kurser. 2021-4-9 · Lärarprogrammet ersätts av Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammen (se vänster marginal). För att ge dig hjälp och stöd i din planering av studiegång och i dina val av kurser erbjuder lärarutbildningen en omfattande studieinformation och vägledning under hela din utbildning.
Buss 69 sergels torg

Malmö universitet samverkar med förskolor och skolor i 30 sydsvenska kommuner som tar emot ett antal studenter under  1 Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden2 Innehållsförteckning Allmänt Huvudo Author: Ingegerd Lindberg  Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap. Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem för yrkeserfarna, hem- och konsumentkunskap öppnar troligtvis för ansökan våren 2022. Vilka ämnen som är valbara skiftar mellan olika terminer. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare i fritidshem och i ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolan år 1-6. 3.

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem. Utbildningsplan Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem · Studiegång fritidshem, ordinarie  Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas beh om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem bör vara på skild undervisning (11 §) och av naturliga skäl anpassad studiegång. (12 §) inte  Som grundlärare är du med på barnens första steg in i skolans värld. Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet  Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar.
Marcus murmanGrundlärare i fritidshem, 180 hp - Linköpings universitet

Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet  Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar. På grundlärarprogrammet omfattar praktiken totalt en termin. Det finns  14 mar 2021 Stärkt forskningsförankring i studentuppsatser: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Barn- och  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Abutment dental

LGGFR - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i

301 likes. Vi är en grupp studenter som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på SU som arbetar för att styrka vår lärare i fritidshem LRK80G Lärarprofessionen och vetenskapligt arbete för lärare i fritidshem LRXA1G Självständigt arbete (examensarbete) för lärare i fritidshem Bilaga 1. Studiegång för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarprogrammet är för dig som vill arbeta i fritidshem, i förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1–6.